Over Chemische Energieopslag

Chemische Energieopslag

Avondlezing door dr. Carel Wreesmann, georganiseerd door de Rotterdamsche Chemische Kring. 

Samenvatting
De Chemie en Maatschappij Groep van de KNCV richt zich op vraagstukken op het raakvlak van chemie en maatschappij. https://cmg.kncv.nl

Home - CMG

donderdag 10 augustus 2017 13:28 Er moeten op middelbare scholen meer leraren komen met een universitair diploma. Zij zijn nodig om leerlingen voor te bereiden op de ...

cmg.kncv.nl


Binnen de CMG kader ben ik sinds begin dit jaar actief in de werkgroep Chemische Energieopslag. Vanwege steeds meer zon- en windenergie, is er een sterk, om niet te zeggen explosief, toenemende vraag naar mogelijkheden om energie op te slaan. Zonnecellen en windmolens leveren elektrische energie aan met een sterk fluctuerend aanbod (de Engelse term hiervoor is ‘intermittent energy’). Opslag van deze energie kan gerealiseerd worden met technische middelen, zoals vliegwielen, perslucht, waterkracht uit hoog gelegen meertjes, maar de vraag is zo gigantisch groot dat deze opties niet voldoende lijken te zijn. Ook (herlaadbare) batterijen (accu’s) bieden onvoldoende soelaas. Wat dan in beeld komt is energie opslag in de vorm van een chemische stof, in eerste instantie waterstof. Deze brandstof biedt een aantal voordelen maar heeft ook nadelen. Transport van elektrische energie over zeer grote afstanden kan ook bijdragen aan het beter benutten van intermittent energy.

In Eindhoven rijdt een bus rond op mierenzuur. Waarom rijdt die niet op lithium‑ion batterijen, zoals een Tesla auto? Zijn er nog andere mogelijkheden?

Een heel andere vraag: Waarom is het in dit kader van wisselend energie aanbod van belang dat AkzoNobel een dicumyl peroxide fabriek bouwt in China?

In mijn lezing wil ik een rondgang maken langs deze vragen. En verwacht niet alle antwoorden van mij.

Curriculum Vitae

Dr. Carel Wreesmann

Promotie RU Leiden (1985), synthese van nucleïnezuur fragmenten (promotor Prof. Jacques van Boom)

1985 – 1989: Akzo Corporate Research

1989 – heden: Diverse functies binnen de Chemicals groep van Akzo Nobel / AkzoNobel.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar gck@kncv.nl.