Locatie van Excursie naar de chloorfabriek van Nobian in Delfzijl

Excursie naar de chloorfabriek van Nobian in Delfzijl

Nobian Delfzijl

Oosterhorn 4
9936 HD FARMSUM

Prijzen

Let op: deelnemers dienen tenminste 48 uur voorafgaand aan hun bezoek bij Nobian, thuis de Nobian veiligheidsfilm te bekijken. Dit kan digitaal via de link hiernaast. De maximale groepsgrootte bedraagt 20-25 personen.

Opgave deelname van leden en belangstellenden uiterlijk vrijdag 14 juni bij de Kommer Brunt per e-mail (kommer.brunt@planet.nl), per telefoon (050-534 89 348) of per post (Spoorlaan 31, 9753 HV Haren).