Over Excursie naar de chloorfabriek van Nobian in Delfzijl

Excursie naar de chloorfabriek van Nobian in Delfzijl

Excursie georganiseerd door de Gronigse Chemische Kring

De chloorfabriek van Nobian in Delfzijl heeft een grote membraan elektrolyse installatie.

Programma:

 • Ontvangst, welkom
 • Presentatie activiteiten Nobian
 • Presentatie membraanelektrolyse installatie voor de chloorproductie
 • Rondgang door de chloorfabriek
 • Discussie met afsluitende vragenronde
 • Afsluiting

Korte samenvatting excursievoorwaarden:

 • Nobian en de Groningse Chemische Kring zijn niet aansprakelijk voor gebeurtenissen, die u mochten overkomen door het niet opvolgen van aanwijzingen van Nobian medewerkers en/of door onvoorzichtigheid van uw kant.
 • Deelnemers aan de excursie dienen tenminste 48 uur voorafgaand aan hun bezoek bij Nobian, thuis de Nobian veiligheidsfilm te bekijken. Dit kan digitaal via de link: https://www.chemieparkdelfzijl.nl/toegang-tot-cpd. Je meldt je aan als bezoeker, bekijkt de veiligheidsfilm, beantwoordt de vragen en vult je NAW-gegevens in. Vul de naam Harry Jasken in als zijnde de contactpersoon. Let op: kies daarbij e- mailadres van Nobian!
 • Aanwijzingen en instructies van de rondleider dienen stipt opgevolgd te worden.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming apparatuur aan te raken.
 • Fotografie en filmen is niet toegestaan.
 • De op het complex door middel van veiligheidssignalering aangegeven verplichtingen moeten in acht genomen worden.
 • De deelnemers betreden het terrein, opstallen en installaties op eigen risico.
 • Deelnemers dienen een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.
 • Op de dag zelf kunnen de deelnemers zich melden op de Oosterhorn 4; volg de borden Hoofdpoort / Main Entrance. De loge is gevestigd in een rood gebouw, waarin ook de bedrijfsbrandweer is ondergebracht. Melden bij de loge.
 • Er is voldoende parkeergelegenheid.

De maximale groepsgrootte voor deze excursie bedraagt ca. 20-25 personen. Deelname is volgens het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.

Opgave deelname van leden en belangstellenden uiterlijk vrijdag 14 juni bij de Kommer Brunt per e-mail (kommer.brunt@planet.nl), per telefoon (050-534 89 348) of per post (Spoorlaan 31, 9753 HV Haren).

GCK-NobianNobian is een jong bedrijf met een geschiedenis van meer dan honderd jaar. Die geschiedenis begint in 1918 als de Koninklijke Nederlandse
Zoutchemie zich vestigt in Delfzijl, boven op de diepgelegen dikke zoutlaag onder Noordoost Nederland. Via diverse fusies en overnames groeit het bedrijf uit tot het conglomeraat AkzoNobel, actief in de chemie, food en wasmiddelen, in zowel de business-to-business- als de consumentenmarkt.
In de jaren negentig komt de focus weer meer op de kernactiviteiten te liggen en wordt AkzoNobel een chemie- en verfbedrijf. Die trend is de afgelopen jaren verder doorgezet. Omdat het maken en verkopen van verf toch een heel andere business is dan het maken van chemicaliën, is het bedrijf in 2018 opgesplitst in AkzoNobel, gericht op verf en coatings, en in Nouryon, gericht op specialty chemicals die dicht bij de eindproducten liggen, zoals ingrediënten voor wasmiddelen, de agromarkt en polymeren. Vervolgens is later ook Nouryon gesplist, waarbij de grootschalige basischemie werd ondergebracht in Nobian.

Nobian produceert hoogzuiver zout, chloor, natronloog, zoutzuur en chloormethanen - chemische materialen die worden gebruikt in alledaagse producten, zoals geneesmiddelen, textiel, isolatiematerialen, desinfectiemiddelen, windturbines en elektrische auto's.

Chloor
Nobian is een toonaangevende Europese producent van chloor met twee productielocaties in Nederland en drie in Duitsland. 

Het Membraan Elektrolyse Bedrijf (MEB) produceert met elektrolysers chloor, natronloog en waterstof uit pekel. Power-to-X gebeurt al in de chloorproductie. GCK-Nobian-elektrolysehalNobian is een grote producent van groene waterstof in Nederland. Dat laten de chloorfabrieken in Rotterdam en Delfzijl zien.

Chloor is een belangrijke chemische stof in het dagelijks leven en een belangrijke bouwsteen voor de chemische en farmaceutische industrie. Bij de productie van chloor ontstaat ook loog en waterstof.

Ongeveer 55% van de Europese chemische productie is afhankelijk van dit proces en veel chemicaliën, kunststoffen en medicijnen zijn tijdens het productieproces afhankelijk van chloor.Nobian is een actief lid van Euro Chlor, de Europese organisatie voor chloorproducenten, die de hoogste veiligheids-, gezondheids- en milieunormen en -praktijken ontwikkelt en promoot voor de productie, behandeling en gebruik van chloor.

Prijzen

Let op: deelnemers dienen tenminste 48 uur voorafgaand aan hun bezoek bij Nobian, thuis de Nobian veiligheidsfilm te bekijken. Dit kan digitaal via de link hiernaast. De maximale groepsgrootte bedraagt 20-25 personen.

Opgave deelname van leden en belangstellenden uiterlijk vrijdag 14 juni bij de Kommer Brunt per e-mail (kommer.brunt@planet.nl), per telefoon (050-534 89 348) of per post (Spoorlaan 31, 9753 HV Haren).