Nieuwe voorzitter MCT

Beste sectieleden,

De afgelopen tien jaar heb ik de eer gehad om voorzitter te zijn van de KNCV-NVT sectie Milieuchemie en Milieutoxicologie. Na tien jaar vond ik de tijd rijp om de voorzittershamer over te dragen en dit doe ik met een gerust hart. Het doet me veel genoegen om te kunnen melden dat Stefan Kools zich bereid heeft getoond om het voorzitterschap van de sectie op zich te nemen. Ik ben ervan overtuigd dat Stefan in staat is om de sectie weer een nieuwe impuls te geven. Zijn motto als voorzitter wordt “alleen samen met jullie” en dit motto is van toepassing op zowel de mede-bestuursleden van de sectie alsook alle sectieleden. Stefan heeft de afgelopen jaren gefungeerd als penningmeester van de sectie en hij heeft zich altijd met hart en ziel voor de sectie ingezet. Deze inzet en de bijbehorende passie zal zeker niet minder worden.

Uiteraard wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om Stefan veel succes toe te wensen als sectievoorzitter. Ook wil ik alle bestuursleden bedanken voor de uitermate constructieve en bovenal prettige wijze van samenwerken. Een collegiale sfeer van samenwerken tezamen met respect voor elkaar heeft in de afgelopen 10 jaar de boventoon gevoerd en ik ben er trots op dat het overgrote deel van de bestuursleden steeds met plezier hun bestuurlijk werk voor de sectie heeft gedaan.

Naast deze mededeling over de overdracht van het voorzitterschap wordt u bij deze het jaarverslag over het boekjaar 2023 aangeboden. In dit verslag vindt u de verantwoording voor de activiteiten die in 2023 zijn georganiseerd, alsook de financiële verantwoording. Financieel zijn we een gezonde vereniging. Het nog steeds teruglopend ledenaantal blijft zorgen baren.

Willie Peijnenburg

Download Jaarverslag 2023

De KNCV is ook te volgen op:

KNCV op Facebook        KNCV op Twitter        KNCV op LinkedIn

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van MilieuChemTox.

Adres:
Synthesium – Gebouw Castellum, ingang C
Loire 150, Den Haag
070 3378790

mct.kncv.nl

Copyright © 2019 KNCV, All rights reserved.
Bekijk in de browser
Klik hier om je uit te schrijven.