Oproep tot nominaties KNCV Van Arkelprijs 2022+2023

De sectie Soft Matter vertegenwoordigt KNCV leden uit de soft matter community, aan universiteiten en hogescholen en in chemische bedrijven. Wat ons bindt is interesse in de chemische synthese, fysische studie en velerlei maatschappelijke toepassingen van zachte materie.

Het bestuur van de sectie Soft Matter nodigt KNCV-leden uit om nominaties in te zenden voor de KNCV Van Arkelprijs, voor wetenschappelijk werk dat is voltooid in kalenderjaren 2022 en 2023.

Deadline: dinsdag 23 april 2024, om 8:00 uur.

Vorm: De voordracht dient vergezeld te zijn van (1) een korte (ca. een halve A4) schriftelijke uiteenzetting van de argumenten waarom betrokkene in aanmerking komt voor de prijs, (2) een cv van de kandidaat en (3) een elektronische kopie van het werk. De voordracht dient te worden gestuurd naar het volgende mailadres (bestanden >10 MB graag via WeTransfer of vergelijkbaar):

Mailadres: arkelprijs@kncv.nl

Prijsreglement: Het reglement van de KNCV Van Arkelprijs staat op de volgende website (er is ook een Engelstalige versie):  https://nsa.kncv.nl/kncv-van-arkelprijs/reglement-kncv-van-arkelprijs

Sinds 1990 reikt de sectie iedere twee jaar de Van Arkelprijs uit aan een jonge chemicus die hoogstaand wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Anorganische en Fysische Chemie heeft verricht. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 2500,-. De prijs is bedoeld voor de auteur van het beste proefschrift of van andere wetenschappelijke publicaties (bijvoorbeeld bewerkt binnen een industriële context) van vergelijkbaar belang als een proefschrift, verdedigd of uitgebracht binnen een tijdvak van 2 jaar, in dit geval in 2022 en 2023.

Anton Eduard van Arkel

De prijs is vernoemd naar Anton Eduard van Arkel (1893-1976), hoogleraar in de Anorganische en Fysische Chemie te Leiden (1934-1964). Zijn onderzoek was erop gericht om een brug te slaan tussen de fysica en chemie van moleculen en kristallen. Zijn aanpak ging uit van een destijds revolutionaire elektrostatische benadering van de bindingen in anorganische kristallen en de dipolaire wisselwerkingen tussen moleculen. Zo droeg hij bij aan een systematische ordening van allerlei anorganische verbindingen en aan het begrijpen van hun fysische eigenschappen, waaronder oplosbaarheid, stabiliteit en dampdruk.

De KNCV is ook te volgen op:

KNCV op Facebook        KNCV op Twitter        KNCV op LinkedIn

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je lid bent van de Sectie Soft Matter van de KNCV.

Adres:
Synthesium – Gebouw Castellum, ingang C
Loire 150, Den Haag
070 3378790

nsa.kncv.nl

Copyright © 2023 KNCV, All rights reserved.
Bekijk in de browser
Klik hier om je uit te schrijven.