Reminder: Oproep tot nominaties KNCV Van Arkelprijs 2018+2019

De eerste nominaties voor de KNCV Van Arkelprijs 2018+2019 zijn binnen. U heeft tot en met 31 mei om nog meer uitstekende kandidaten voor te dragen, via arkelprijs@kncv.nl, zie verderop. 

Het bestuur van de sectie Soft Matter nodigt KNCV-leden uit om nominaties in te zenden voor de KNCV Van Arkelprijs, voor werk dat is voltooid in kalenderjaren 2018 en 2019.

Deadline: maandag 31 mei 2021, om 23:59 uur.

Vorm: De voordracht dient vergezeld te zijn van (1) een korte schriftelijke uiteenzetting van de argumenten waarom betrokkene in aanmerking komt voor de prijs, (2) een cv van de kandidaat en (3) een elektronische kopie van het werk.  De voordracht dient te worden gestuurd naar het volgende mail adres (bestanden >10 MB graag via WeTransfer of vergelijkbaar):

Mail adres: arkelprijs@kncv.nl

Prijsreglement: Het reglement van de KNCV Van Arkelprijs staat op de website (er is ook een Engelstalige versie).

Sinds 1990 reikt de sectie iedere twee jaar de Van Arkelprijs uit aan een jonge chemicus die hoogstaand wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Anorganische en Fysische Chemie heeft verricht. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 2500,-. De prijs is bedoeld voor de auteur van het beste proefschrift of van andere wetenschappelijke publicaties (bijvoorbeeld bewerkt binnen een industriële context) van vergelijkbaar belang als een proefschrift, verdedigd of uitgebracht binnen een tijdvak van 2 jaar, in dit geval in 2018 en 2019.

Anton Eduard van Arkel

De prijs is vernoemd naar Anton Eduard van Arkel (1893-1976), hoogleraar in de Anorganische en Fysische Chemie te Leiden (1934-1964). Zijn onderzoek was erop gericht om een brug te slaan tussen de fysica en chemie van moleculen en kristallen. Zijn aanpak ging uit van een destijds revolutionaire elektrostatische benadering van de bindingen in anorganische kristallen en de dipolaire wisselwerkingen tussen moleculen. Zo droeg hij bij aan een systematische ordening van allerlei anorganische verbindingen en aan het begrijpen van hun fysische eigenschappen, waaronder oplosbaarheid, stabiliteit en dampdruk.

De voormalige sectie NSA is bezig met een herstart te maken als sectie Soft Matter. Wanneer dat opnieuw mogelijk is zal de sectie zich inzetten voor KNCV leden uit de soft matter community, aan universiteiten en hoge scholen en in chemische bedrijven. Wat ons bindt is interesse in de chemische synthese, fysische studie en velerlei maatschappelijke toepassingen van zachte materie. Intussen doet het ons deugd om de traditie van de Van Arkelprijs voort te mogen zetten. 

De KNCV is ook te volgen op:

KNCV op Facebook        KNCV op Twitter        KNCV op LinkedIn

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van de Sectie Soft Matter van de KNCV.

Postadres:
Postbus 249
2260 AE Leidschendam

Bezoekadres:
Synthesium – Gebouw Castellum, ingang C
Loire 150, Den Haag
070 3378790

www.kncv.nl

Copyright © 2019 KNCV, All rights reserved.
Bekijk in de browser
Klik hier om je uit te schrijven.