Registratie geopend - Registration opened

The Analytical Challenge 2024
Enschede, 24 January

[English version below]

De Sectie Analytische Chemie van de KNCV en Saxion Hogeschool nodigen u van harte uit voor The Analytical Challenge 2024. Ook dit jaar komen we weer samen voor een aantal lezingen en discussie over een hedendaags analytisch chemisch onderwerp. Het thema dit jaar is “Tracing Traces” en we zullen dieper ingaan op het brede en boeiende veld van de forensische analyse.

We hebben een aantal interessante sprekers bereid gevonden te vertellen over hoe zij analytische technieken gebruiken in hun werk op dit terrein. We beginnen met een algemene inleiding over de huidige staat van de forensische analyse in Nederland en bespreken dan onderwerpen die variëren van onderzoek aan cultureel erfgoed tot de toepassing van forensische proteomics en van analyse in zedenzaken tot methoden voor de monitoring van explosieven en de analyse van sporen op de plaats delict.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 24 januari 2024 op de Hogeschool Saxion, M.H. Tromplaan 28 in Enschede. Klik hier voor de routebeschrijving en voor informatie omtrent parkeren. Deelname (incl. koffie/thee, lunch en borrel) is gratis. We vragen u wel om u uiterlijk 17 januari 2024 aan te melden via deze link om zeker te zijn van voldoende catering. Hopelijk tot 24 januari!

---------------------------------------------------------------------------

The Section Analytical Chemistry of the KNCV and Saxion University of Applied Sciences cordially invite you to The Analytical Challenge 2024. We are gathering again for a number of presentations and for discussions about a contemporary analytical chemical topic. The theme of this year is “Tracing Traces” and we will zoom in on the broad and interesting field of forensic analysis.

A number of interesting speakers will present how they use analytical techniques in their work in this field. We will start with a general introduction of the current state of forensic analysis in the Netherlands and then focus on topics that vary from research of cultural heritage to the application of forensic proteomics and from analysis in sexual assault cases to methods for monitoring explosives and analysis of traces at the crime scene.

The symposium takes place on Wednesday January 24th, 2024 at the Saxion Hogeschool, M.H. Tromplaan 28 in Enschede. For directions and parking information, click here. Participation (including coffee/tea, lunch and a reception) is free. We do ask you to register by January 17th, 2024 via this link. We hope to see you on the 24th of January!

Organizing committee:
Brigitte Bruyns
Nico van de Merbel
Danny van Oevelen
Edward Knaven
https://sac.kncv.nl/tac2024

10:00-10:30
    Registratie / Registration
10:30-10:45
    Opening and introduction
10:45-11:30
    Arian van Asten (Universiteit van Amsterdam)
   Where to find analytical chemistry in a forensic institute, and why, what, and how?
11:30-12:00
    Yoram Goedhart (Hogeschool van Amsterdam)
   Forensic investigation of microtraces on an item of Dutch 18th century clothing in the Rijksmuseum collection
12:00-12:15
  Van Deemter Award ceremony
12:15-13:15
    Lunch / Lunch Break
13:15-13:45
   Marc van Bochove and Gino Groeneveld (NFI)
   Chemical analysis of traces of lubricant in sexual assault cases
13:45-14:15
    Shirin Alex (Technische Universiteit Delft)
   From drops to data: the untapped potential of proteomics in forensics
14:15-14:45
    Pauze / Break
14:45-15:15
   Irene van Damme (Universiteit van Amsterdam)
   Caught before the act: maximizing the forensic value of chemical evidence in pre-blast explosives investigations
15:15-15:45
    Louise Lijcklama à Nijeholt (Saxion)
   CrimeMATE – the truth is just one drop away…
15:45-16:45
    Borrel / Reception

Programma / Program

De KNCV is ook te volgen op:

KNCV op Facebook        KNCV op Twitter        KNCV op LinkedIn

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van de Sectie Analytische Chemie of zich hiervoor heeft aangemeld.

Adres:
Synthesium – Gebouw Castellum, ingang C
Loire 150, Den Haag
070 3378790

sac.kncv.nl

Copyright © 2023 KNCV, All rights reserved.
Bekijk in de browser
Klik hier om je uit te schrijven.