Terugblik afgelopen activiteiten, Nieuwe activiteiten, Nieuwe bestuursleden en feedback
Terugblik, Nieuwe Activiteiten, Nieuwe Bestuursleden & Feedback

------------------------------------ English version below -----------------------------------

Beste Jong KNCV leden,

Welkom bij onze nieuwste nieuwsbrief. In deze editie willen wij graag een aantal belangrijke onderwerpen met jullie bespreken. Wij hebben een aantal nieuwe acitiviteiten en evenementen op onze planning en wij willen jullie graag voorstellen aan onze nieuwe bestuursleden!

Hartelijke groeten,
namens het Jong KNCV bestuur,
Karen Elfes

Onze afgelopen activiteiten waren een groot succes. Zo hebben wij bijvoorbeeld de masterdag georganiseerd waarbij meer dan 60 opleidingen zich in Utrecht hadden verzameld. Hier konden studenten zich oriënteren op hun vervolg studie. Wij willen graag de sprekers en organisatie bedanken voor hun bijdrage en de JongKNCV-leden die aanwezig waren voor hun enthousiasme. Bekijk hier de fotos's.

nsmd 2023

Wij zijn verheugd om aan te kondigen dat wij ons eerste JongKNCV café organiseren. Dit is een informele borrel waarbij wij elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Wij nodigen alle JongKNCV-leden uit om te komen en een gezellige avond met ons te hebben. Bas Tuenter komt als spreker en hier aansluitend zal er nog een pubquiz zijn! Het JongKNCV café zal plaatsvinden op 9-mei vanaf 19:00 in Utrecht. Als JongKNCV-lid zijn er geen kosten verbonden aan deelname, maar wij vragen je wel om je aan te melden via onze website. Meld je snel aan!

poster vierkant

Wij willen ook graag de aandacht vestigen op onze jaarlijkse Spotlightprijs. Dit is een publieksprijs die wordt uitgereikt tijdens de Avond van de Chemie aan een jonge PhD chemicus welke een pitch presenteert van 3 minuten in het theather. Wij roepen alle JongKNCV-leden op om zichzelf of een collega-scheikundige voor te dragen voor deze prijs. Meer informatie over de Spotlightprijs en hoe je kunt nomineren, is te vinden op onze website.

Spotlight nk

Wij willen jullie wijzen op ons volgende bedrijfsbezoek. Wij gaan op bezoek bij Symeres een bedrijf dat zich bezighoudt met o.a. Drug Discovery. Het bedrijfsbezoek zal plaatsvinden op 21 september en wij zullen een presentatie krijgen over het bedrijf en een rondleiding door de faciliteiten. Als JongKNCV-lid zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Aanmelden kan binnenkort via onze website!

Wij hopen jullie allemaal te zien bij onze nieuwe activiteiten en kijken uit naar een gezellige en leerzame tijd samen.

Symeres_Logo_KNCV

Wij zijn blij te kunnen melden dat we twee nieuwe bestuursleden hebben verwelkomd: David Möhringer en Jordy Rouschop. Zij zullen zich voornamelijk bezighouden met het organiseren van activiteiten voor jullie! Wij wensen hen veel succes en plezier in hun nieuwe rol. (Links: Davind Möhringer, rechts: Jordy Rouschop)

david   jordy

Wij vinden het belangrijk om te horen wat jullie van onze activiteiten vinden en welke suggesties jullie hebben. Heb je feedback of ideeën voor nieuwe activiteiten? Laat het ons weten via onze mail: Jong@kncv.nl of sociale media

iinstafacebooktwitterlinkedin

Dear Jong KNCV members,

Welcome to our latest newsletter. In this edition we would like to adress a couple of subjects with you. We have a few new activities and events on our planning and we would like to introduce our newest board members!

With kind regards,
on behalf of the JongKNCV,
Karen Elfes

Our past activiteit were a big success. Per example, we organised the Next Step Master Day where over 60 studies gathered in Utrecht. Students could orientate their next step in their education. We would like to thank our speakers and the organisation for their contribution and all the JongKNCV members that were present for their enthausiasm. Check out the pictures here.

nsmd 2023

Note: this event is in Dutch, but other editions may be in English. We don't know for sure but we are working on including our international members. 

We are excited to announce that we are organising the first edition of JongKNCV Café. This will be an informal get together where we can meet other chemists and share experiences. We invite all JongKNCV members to join a fun night with us. Bas Tuenter will be speaking and subsequently there will be a pubquiz! JongKNCV Café will be on the 9th of May at 19.00 in Utrecht. When you are a member of JongKNCV, registration is free but, we do ask you to still register on the website. Register here!

poster vierkant

We would like to bring the attention to our yearly Spotligght Prize. This is an audience award that is awarded during the Avond van de Chemie to a young PhD chemist who will present a 3 minut pitch in the theater. We call on all JongKNCV members to nominate themselfs or a co-chemist for this prize. More information on the Spotlight Prize and how to nominate is on our website.

spotlight en

We would like to attend you on our upcoming company visit. We will be visiting Symeres, a company that works with and on Drug Discovery. The company visit will be on September 21st. We will attend a presentation about the company and have a tour on the grounds. JongKNCV members are free to join, registration will be on our website soon!

We hope to see everyone at our new activities and are looking forward to a fun and educational time together.

Symeres_Logo_KNCV

We are glad to announce that two new boardmembers have joined: David Möhringer and Jordy Rouschop. They will mainly focus on the organisation of activities. We wish them a lot of succes and pleasure in their new function. (Left: David Möhringer, right: Jordy Rouschop)

davidjordy

We find it important to hear what you think of our activites and what suggestions you might have. Do you have any feedback of ideas for new activities? Let us know by mail: Jong@kncv.nl of through our socials.

iinstafacebooktwitterlinkedin

De KNCV is ook te volgen op:

KNCV op Facebook        KNCV op Twitter        KNCV op LinkedIn

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je lid bent van Jong KNCV.

Adres:
Synthesium – Gebouw Castellum, Ingang C
Loire 150, Den Haag
070 3378790

www.kncv.nl

Copyright © 2019 KNCV, All rights reserved.
Bekijk in de browser
Klik hier om je uit te schrijven.