Vacatures, aankomende activiteiten, reisbeurs en het afgelopen bedrijfsbezoek!
Vacatures, aankomende activiteiten, reisbeurs en het afgelopen bedrijfsbezoek!

------------------------------------ English version below -----------------------------------


Beste Jong KNCV,

Het is weer tijd voor een frisse update vanuit JongKNCV! We staan aan de vooravond van een opwindende periode vol boeiende evenementen en kansen om actief deel te nemen aan onze vereniging. Lees snel verder in deze nieuwsbrief!


Hartelijke groeten,
namens het Jong KNCV bestuur,
Karen Elfes

JongKNCV zoekt naar enthousiaste leden die willen bijdragen aan de groei en ontwikkeling van onze vereniging. Ben jij onder de 35 jaar en studeer (mbo, hbo, wo of PhD) of werk jij in de chemische sector?  En wil jij je leiderschapsvaardigheden versterken en meehelpen vorm te geven aan de toekomst van JongKNCV? Stuur dan jouw sollicitatie in! Wij organiseren onder andere informele activiteiten, symposia en carrière-evenementen voor young professionals en studenten tot 35 jaar.

Mail je motivatie naar Jong@kncv.nl en hoor snel van ons!

Meer weten over ons huidige bestuur neem dan even een kijkje op onze website.

Op 27 februari staat de Next Step Master Day op het programma, een evenement voor studenten met een opleidingenmarkt met meer dan 80 masters in Life Sciences en Chemie. Ook kun je deelnemen aan de Q&A over studeren in het buitenland en vindt er een workshop plaats waarbij je leert welke vaardigheden je nodig hebt voor een carrière in de Life Sciences. Ben je nog aan het twijfelen over je vervolgstappen na je studie of welke master je moet kiezen? Verbreed je horizon, ontmoet professionals en ontdek de mogelijkheden die de masteropleidingen bieden. Zorg dat je erbij bent! Meer informatie is te vinden op deze website.

Instapost vierkant NSMD

Op 6 februari nodigen we je uit voor ons JongKNCV Café in Maastricht. Een informele setting om te netwerken, ervaringen uit te wisselen en te genieten van een gezellige avond met medestudenten en professionals. Maak deel uit van deze inspirerende bijeenkomst! Er zal een lezing plaatsvinden over de uitdagingen van de implementatie van circulaire economie in de polymeerindustrie. Meer informatie vind je hier.

Schermafbeelding 2024-01-10 033935

Kan je hier niet bij zijn? Wees niet getreurd! Het volgende JongKNCV Café staat al op de planning: JongKNCV Café Leiden, deze zal plaatsvinden rondom april/mei. Houd ons in de gaten.

Van plan deel te nemen aan een conferentie of congres? Geweldig nieuws! Je kunt nu een reisbeurs aanvragen bij de KNCV om jou te ondersteunen bij jouw deelname. Kijk op onze website voor meer informatie over de aanvraagprocedure.

Jaarlijks organiseren wij de Centrale Studievereniging Vergadering (CSV), en dit keer was het een bijzondere editie met een bezoek aan Ardena in Oss. Na een constructieve vergadering met meer dan 15 verschillende verenigingen kregen we een exclusieve rondleiding bij Ardena, een bedrijf met als kernfocus het naar de kliniek brengen van moleculen. Ardena is betrokken bij de ontwikkeling van meer dan 500 innovatieve geneesmiddelen. Het was een zeer geslaagde dag!

Schermafbeelding 2024-01-30 103337

Houd onze sociale media en website nauwlettend in de gaten voor meer details en updates over deze evenementen. We kijken uit naar jullie aanwezigheid en een geweldige tijd samen!

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur van JongKNCV

linkedinfacebookiinsta

Dear Jong KNCV,

It's time for a fresh update from JongKNCV! We are standing on the threshold of an exciting period filled with captivating events and opportunities to actively participate in our association.

With kind regards,
on behalf of the Jong KNCV board,
Karen Elfes

JongKNCV is looking for enthusiastic members who want to contribute to the growth and development of our association. Are you under 35 years and are a student (mbo, hbo, wo or PhD) or working in the chemical sector? And do you want to enhance your leadership skills and help shape the future of JongKNCV? Then submit your application! We organize informal activities, symposia, and career events for young professionals and students up to 35 years old.

Send your motivation to Jong@kncv.nl and hear from us soon!

Want to know more about our sitting board? Check our website

On February 27th, the Next Step Master Day is scheduled, an event for students featuring an educational fair with over 80 master's programs in Life Sciences and Chemistry. You can also participate in a Q&A session about studying abroad and attend a workshop where you'll learn the skills necessary for a career in Life Sciences. If you're still uncertain about your next steps after your studies or which master's program to choose, broaden your horizons, meet professionals, and explore the possibilities that the master's programs offer. Make sure you don't miss out! More information can be found on the website.

Instapost vierkant NSMD

On February 6, we invite you to our JongKNCV Café in Maastricht. An informal setting to network, exchange experiences, and enjoy a cozy evening with fellow students and professionals. Be part of this inspiring event! There will be a lecture on the challenges of implementing a circular economy in the polymer industry. More information can be found here.

Schermafbeelding 2024-01-10 033935

Can't make it to Maastricht? Don't be sad! The organisation of the next JongKNCV Café is already in progress: JongKNCV Café Leiden, this will take place in April/May. Keep track of our socials for more information!

Planning to participate in a conference or congress? Great news! You can now apply for a travel grant at KNCV to support your participation. Visit our website for more information on the application procedure.

Every year, we organize the Central Study Association Meeting (CSV), and this time it was a special edition with a company visit to Ardena in Oss. After a constructive meeting with more than 15 different study associations, we were given an exclusive tour of Ardena, a company focused on bringing molecules to the clinic. Ardena is involved in the development of over 500 innovative pharmaceuticals. It was a highly successful day!

Schermafbeelding 2024-01-30 103337

Keep a close eye on our social media and website for more details and updates on these events. We look forward to your presence and a fantastic time together!

Kind regards,
The JongKNCV board

linkedinfacebookiinsta

Jong KNCV is ook te volgen op:

Jong KNCV op Facebook        Jong KNCV op Twitter        Jong KNCV op LinkedIn        Jong KNCV op Instagram

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je lid bent van Jong KNCV.

Adres:
Synthesium – Gebouw Castellum, Ingang C
Loire 150, Den Haag
070 3378790

jong.kncv.nl

Copyright © 2023 KNCV, All rights reserved.
Bekijk in de browser
Klik hier om je uit te schrijven.