Terugblik 2022, Bestuurd 2022-2023, Next Step Master Day, JongKNCV café
Terugblik 2022, Bestuur 2022-2023, Next Step Master Day, JongKNCV Café

------------------------------------ English version below -----------------------------------

Beste Jong KNCV leden,

Inmiddels is het alweer even geleden sinds de laatste nieuwsbrief en is her hier en daar wat veranderd. Er is een bestuurswissel geweest en wij hebben een succesvolle Avond van de Chemie mogen meemaken. In deze nieuwsbrief vertellen wij je graag wat wij de komende tijd willen gaan doen!

Hartelijke groeten,
namens het Jong KNCV bestuur,
Karen Elfes

Afgelopen jaar hebben wij een bestuurswissel gehad en hierbij ook nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen! Wij heten Fabienne Zopfi en Merel Spierings van harte welkom in ons bestuur en wij feliciteren Jochem Bosboom met zijn nieuwe functie als voorzitter.

Het jaar 2023 gaat een jaar vol kansen zijn voor Jong KNCV bestuursleden. Er is ruimte voor activiteiten, bedrijfsbezoeken en eigen initiatieven. Een hoogtepunt in de zomer van 2023 gaat de IUPAC World Chemistry Congress zijn. Ook organiseren wij in dezelfde zomer de Delegate Assembly voor de EYCN, de overkoepelende Europese organisatie voor jonge chemici.

Wij zijn altijd opzoek naar enthousiaste bestuursleden. Lijkt het jou wat om ons te helpen met het organiseren van leuke activiteiten, samen te werken met andere (studie)verenigingen en je eigen netwerk uit te breiden? Mail dan naar jong@kncv.nl om jezelf even kort voor te stellen en dan zullen wij binnenkort contact met je opnemen.

bestuur

Wij hebben weer een spectaculaire avond beleefd vol met ongemakken, elektrochemie en suikers. Tijdens het prijzengala mochten wij Robin Hoogervorst (Gouden Vlam), Mark Veen (Gouden Spatel), Leon Smook (Golden Master Award) en Nienke van Dongen (Spotlight Prijs) feliciteren met hun overwinning. Ook werd dit jaar de Van Marumpenning uitgereikt aan de Sisters in Science.

Voorafgaand van de Avond van de Chemie vond het JongKNCV diner plaats bij Donatello’s in Leiden. Hier kwamen leden van de KNCV en JongKNCV bij elkaar om een pizza te eten en een drankje te drinken om daarna gezamenlijk naar de Schouwburg te gaan. Aankomende editie zal dit ook weer worden georganiseerd, houd je mail en de socials in de gaten!

avdc 22

Dit jaar slaan JongKNCV en LOBS de handen ineen voor een gecombineerde masterdag: de Next Step Master Day. Dit is een fusie van de voormalige Carbon Masterdag en LOBS masterdag. Tijdens dit evenement is er plek voor alle opleidingen van biologie tot chemie en alles daartussenin.

Hier zullen meer dan 60 verschillende masters aanwezig zijn. Ook zijn er tussen 16:00 en 17:00 presentaties door Marloes ten Kate en Alex Lionarons.

De Next Step Master Day zal plaatsvinden in het Minnaert gebouw op de Uithof in Utrecht op 3 februari 2023. Meld je nog snel aan via de website.

Schermafbeelding_20230131_105807

Komend jaar willen wij vanuit de JongKNCV in samenwerking met andere (studie) verenigingen een JongKNCV Café starten. Dit zal een activiteit worden waarbij er een fysieke én online mogelijkheid is om bij te wonen. Hier zullen er sprekers, quizzen, pubcrawls, presentaties en overige activiteiten aanbod komen op een gezellige locatie. Houd de socials en je mail in de gaten voor meer informatie!

Met het Parijs Akkoord en de Europese Green Deal staat de Europese luchtvaartsector flink onder druk om mensen te vervoeren zonder fossiele brandstoffen. Echter gebeurt het ontwikkelen en opschalen van biobrandstoffen, synthetische brandstoffen en andere hernieuwbare brandstoffen wel op tijd? En wat betekent het voor het vlieggedrag van mensen en voor onze industrie? De Chemie & Maatschappij Groep (CMG) van de KNCV heeft dit onderwerp eind vorig jaar uitgezocht en een rapport hierover gepubliceerd. De CMG nodigt de JongKCNV leden uit voor een digitaal groepsgesprek om dit rapport te bespreken. Meld je hier aan, als je interesse hebt om deel te nemen. Begin februari sluit de aanmelding en plannen wij het digitale groepsgesprek met een datumprikker.

Dear Jong KNCV members,

It has been a while since our last newsletter and there have been quite a few changes. There has been a change in board and we have had a successful Avond van de Chemie. In this newsletter we will tell you what the plans are for this year.

With kind regards,
on behalf of the JongKNCV,
Karen Elfes

Last year we had a change of board and welcomed new board members! A warm welcome to Fabienne Zopfi and Merel Spierings to our board and congratulations to Jochem Bosboom on his new position as chairman.

The year 2023 will be a year full of opportunities for our board members. There is room for activities, company visits and other initiatives. A highlight of our 2023 summer will be the IUPAC World Chemistry Congress. We will also be organizing the Delegate Assembly for the EYCN, the overseeing European organization for young chemists.

We are always looking for new enthusiastic board members. Does organizing new activities, collaborating with other (student)associations and expanding of your own network sound like something you might be interested in? Mail to jong@kncv.nl to briefly introduce yourself and we will be in contact!.

bestuur

We have had a spectacular evening full of awkwardness, electrochemistry and sugars. During the award gala we congratulated Robin Hoogervorst (Gouden Vlam), Mark Veen (Gouden Spatel), Leon Smook (Golden Master Award) and Nienke van Dongen (Spotlight prize) with their victories. The Van Marumpenning was awarded to the Sisters in Science.

Prior to the evening the JongKNCV dinner took place at Donatello’s in Leiden. Members of KNCV and JongKNCV gathered for pizzas and drinks to afterwards walk to the Schouwburg theater together. For the next edition this will be organized again, so keep check of our socials and your e-mails!

avdc 22

This year JongKNCV and LOBS are working together on a combined masterday: the Next Step Master Day. This will be a fusion of the former Carbon Masterday and LOBS Masterday. During this event there will be room for all educational programs from Biology to Chemistry and everything in between.

There will be over 60 different masters on location and between 16:00 and 17:00 there will be presentations by Marloes ten Kate and Alex Lionarons.

The Next Step Master Day will take place at the Minnaert building at the Uithof in Utrecht on February 3rd 2023. Register here on the website.

Schermafbeelding_20230131_105807

This year on behalf of the JongKNCV we want to start a JongKNCV Café in collaboration with other (student)associations. This will be an activity where you are welcome both in real life and online. There will be guests, quizzes, pubcrawls, presentations and other activities in sociable locations. Keep an eye on our socials and your e-mails for further information!

With the Paris agreement and the European Green Deal in force, the European aviation sector is under immense pressure to transport people without fossil fuels. However, are the developments and the scale-up of biofuels, synthetic fuels and other renewable fuels happening fast enough? And what does this mean for the flying behavior of people and for our industry? The Chemical & Society Group (CMG) of the KNCV researched this topic last year and published this report. The CMG invites JongKNCV members to join a digital group conversation to discuss this report. You can sign up  here if you have an interest in joining. At the beginning of February, the form closes and a digital group conversation will be planned with a date planner.

De KNCV is ook te volgen op:

KNCV op Facebook        KNCV op Twitter        KNCV op LinkedIn

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je lid bent van Jong KNCV.

Postadres:
Postbus 249
2260 AE Leidschendam

Bezoekadres:
Synthesium – Gebouw Castellum, ingang C
Loire 150, Den Haag
070 3378790

www.kncv.nl

Copyright © 2019 KNCV, All rights reserved.
Bekijk in de browser
Klik hier om je uit te schrijven.