Uitnodiging Carbon Café
header

Het Carbon Café: praat mee over CCS & CCU

Met de COP24 in Polen achter ons en de afronding van het klimaatakkoord in ons vooruitzicht, moet er op chemisch vlak nog veel gebeuren om het klimaatdoel van Parijs te halen. Het IPCC geeft aan dat er na 2050 zelfs grote hoeveelheden CO2 uit de lucht gehaald moeten worden. Hoe gaan we dat doen en welke rol is er voor Nederland weggelegd?

Op papier is de duurzame potentie vanuit chemisch oogpunt oneindig. Vanwege het klimaatakkoord zijn er vele rapporten verschenen over elektrificatie van de industrie, waterstofproductie en circulaire chemie met biobased grondstoffen. Echter er is één oplossing die nog veel discussie geeft in Nederland: het afvangen en opslaan dan wel opwerken van CO2. In andere woorden heet dat Carbon Capture Storage & Utilisation.

Jong KNCV en de Chemie & Maatschappij Groep willen over verschillende vragen duidelijkheid scheppen. Welke technieken zijn er allemaal om CO2 af te vangen? Wat is er chemisch en thermodynamisch mogelijk en is maatschappelijk betaalbaar? Hoe groot zijn de noodzaak van en risico’s bij het opslaan van CO2 en welke geochemische processen spelen hier een rol? Hoe ziet een CO2 smart grid eruit en wat zijn de veelbelovende producten om CO2 te gebruiken? Met (jonge) chemici, politici, beleidsmakers, ondernemers en belangenbehartigers in duurzaamheid gaan we hier tijdens dit informeel netwerkevenement op in.

De volgende sprekers zullen hun kennis en visie delen:

Jan Hopman, Directeur CATO programma
Krijn de Jong, Professor Inorganic Chemistry and Catalysis, Universiteit Utrecht
Earl Goetheer, Principal Scientist Carbon Capture Storage and Utilisation, TNO

Op 24 april om 19:00-22:00 vind het Carbon Café in Utrecht plaats bij Mammoni. Het evenement biedt plaats aan 50 personen. Jong KNCV leden kunnen zich gratis aanmelden, KNCV leden betalen €5 en niet-leden €10. Reserveren kan via de website. Leden die actief bij willen dragen aan de inhoud van het programma, kunnen contact opnemen met Fons Janssen (+31625197680, jong@kncv.nl).

Lees meer
Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hier de online versie Uitschrijven voor de mailing