Invitation for NBV General Assembly
header

Algemene Ledenvergadering 2024

For English, scroll down

Geachte NBV lid,

Namens het bestuur van de NBV wil ik u graag uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) die op 18 juni 2024 digitaal plaatsvindt. De vergadering start om 20.00 uur.

Op de agenda staan onder meer de jaarrekening, bestuursmutaties, een terugblik op afgelopen jaar en plannen voor de toekomst. De agenda en het jaarverslag zijn hier te vinden https://nbv.kncv.nl/nl/alv-2024.

Om deel te nemen aan de ALV is registratie vooraf vereist. Mail hiervoor naar nbv@kncv.nl t.n.v. Carlien Verberne-de Laak. Na registratie en controle op lidmaatschap ontvangt u een link om deel te nemen aan de vergadering via Microsoft Teams.

Vragen kunnen vooraf, tot 72 uur voorafgaand aan de ALV, gesteld worden via nbv@kncv.nl. Overige vragen kunnen tijdens de ALV behandeld worden.

Wij verwelkomen u graag online op 18 juni.

Namens het NBV bestuur,

Jan Wery, voorzitter

---

General Assembly NBV

Dear NBV member,

On behalf of the board of the NBV, I would like to invite you to the General Assembly that will take place digitally on June 18, 2024. The meeting starts at 8:00 PM.

The agenda includes the annual accounts, board changes, a review of the past year and plans for the future. The agenda and the annual report can be found here https://nbv.kncv.nl/en/alv-2024.

Pre-registration is required to participate in the ALV. Register by sending an e-mail to nbv@kncv.nl. After registering and checking for membership, you will receive a link to join the meeting via Microsoft Teams.

Questions can be asked in advance, up to 72 hours prior to the ALV, via nbv@kncv.nl. Other questions can be discussed during the ALV.

We look forward to welcoming you online on June 18.

On behalf of the NBV board,

Jan Wery, President

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hier de online versie Uitschrijven voor de mailing