Algemene Ledenvergadering KNCV

Geacht KNCV-lid,

Zoals eerder gemeld in de agenda van C2W | Mens & Molecule en in KNCV-nieuwsbrieven vindt op donderdag 13 juni 2024 om 16.30 uur de 42e Algemene Ledenvergadering* (ALV) van de KNCV plaats. We hebben de ALV wederom gekoppeld aan de benoeming van het Nationaal Chemisch Erfgoed. Dit evenement vindt plaats in het Concerthuis in Groningen.

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dan verzoeken we u om u aan te melden via deze link.
De stukken zullen u na bevestiging van uw aanmelding worden toegezonden.

Indien u vragen heeft over de stukken, verzoeken wij u deze tijdig via dit formulier in te dienen.

Concept agenda ALV
1. Opening, vaststellen agenda
2. Mededelingen
  - uitreiking Fellows Chemistry Europe
3. Notulen ALV41
4. Terugblik afgelopen jaar
5. Toekomststrategie KNCV
6. Jaarrekening 2023
7. Decharge bestuur
8. Vaststellen contributies 2025
9. Mutaties Bestuur
  - aftreden vicevoorzitter Jeroen Cornelissen
  - aantreden vicevoorzitter Matthias Bickelhaupt
  - verlenging termijn Jan Schultz (penningmeester)
10. Rondvraag en sluiting

Deelname is gratis, maar aanmelden is wel verplicht.

* Alleen toegankelijk voor KNCV-leden.

Aanmelden

De KNCV is ook te volgen op:

KNCV op Facebook        KNCV op Twitter        KNCV op LinkedIn        KNCV op LinkedIn

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van de KNCV.

Adres:
Synthesium – Gebouw Castellum, Ingang C
Loire 150, Den Haag
070 3378790

www.kncv.nl

Copyright © 2023 KNCV, All rights reserved.
Bekijk in de browser
Klik hier om je uit te schrijven.