Over Kunststoffen In Een Circulaire Economie

Kunststoffen In Een Circulaire Economie

Avondlezing door dr. J. Jager (lectoraat Circular Plastics, NHL Leeuwarden) georganiseerd door de Chemische Kring Zwolle.

Van afval naar grondstof

Samenvatting
Een leven zonder kunststoffen is ondenkbaar geworden. Momenteel wordt er wereldwijd ca. 335 miljoen ton kunststof per jaar geproduceerd. Kunststoffen zijn veelzijdige materialen maar er is ook een keerzijde. We kennen allen de recente berichtgevingen over de Plastic Soup.
In de voordracht wordt ingegaan op de mechanische en chemische recycling van kunststof en kunststofproducten alsook de recente ontwikkelingen op het gebied van biogebaseerde en bioafbreekbare kunststoffen.

Curriculum vitae Dr. Jan Jager
Jan Jager heeft gestudeerd en is gepromoveerd op een fysisch organisch onderzoek aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Hij is daarna in dienst getreden bij Akzo Nobel in Arnhem en heeft meerdere jaren onderzoek uitgevoerd aan diverse kunststoffen ten behoeve van nieuwe garenontwikkelingen. Na het faillissement van Diolen Industrial Fibers in Emmen is hij medegrondlegger geweest van Applied Polymer Innovations (API). API is voortgekomen uit de vroegere R&D afdeling van Diolen. In april 2011 heeft Jan Jager een aanstelling gekregen als deeltijd-lector bij NHL Stenden. Binnen NHL Stenden is Jan Jager nu fulltime betrokken bij het onderzoeken en onderwijs op het gebied van upcycling/recycling van kunststoffen (Lectoraat Circular Plastics) en de ontwikkeling van nieuwe producten op basis van biopolymeren, biobased en/of biologisch afbreekbaar (Lectoraat Duurzame Kunststoffen).

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Nadere informatie over de lezingen kunt u aanvragen via het CKZ emailadres: ckzsecretariaat@gmail.com.