Over NVK symposium + ALV

NVK symposium + ALV

De jaarlijkse bijeenkomst van de NVK, symposium en ALV, vindt plaats op vrijdag 9 november 2018 in Utrecht op de Uithof campus in Utrecht. Wij willen iedereen van harte uitnodigen voor deze bijeenkomst. Voor de organisatie vragen wij of iedereen zich in wil schrijven via onze website:

https://www.dutchcrystallographicsociety.nl/nvk-symposium-alv-9-november-2018/

(het programma van de sprekers wordt nog wat aangepast)

Na het symposium wordt de ALV gehouden waarin wij toekomstplannen van en voor de NVK met jullie willen bespreken. Hierbij grijpen wij terug op de onderwerpen die besproken zijn tijdens de vorige ALV in Oss. Wij willen iedereen vragen om mee te discussieren over onderwerpen als de IUCr lidmaatschapstatus, de leden contributie, de evenementen en scholen die we kunnen organiseren en daarbij de financiële consequenties van onze besluiten, in de toekomst. Omdat tijdens de ALV in Oss in 2017 er onduidelijkheid was over de financiën en financiële gevolgen van besluiten, hebben we deze keer in het jaarverslag 2018 een viertal scenario's opgesteld die moeten helpen om tijdens de komende ALV tot een aantal besluiten te komen. De bijbehorende stukken zullen binnenkort per email verzonden worden naar de leden.

Wij zouden het erg op prijs stellen als zoveel mogelijk leden zich uit kunnen spreken over mogelijke plannen en we hopen dat we door middel van een stemming van de leden tot een aantal besluiten kunnen komen. 

Daarom hopen wij dat jullie met velen naar de komende bijeenkomst in Utrecht kunnen komen.

met vriendelijke groet,
Lambert van Eijck
Martin Lutz
Hans Raaijmakers
Céleste Reiss
Bram Schierbeek

Prijzen

Registration costs

Members: €20,-
Non-members: €25,-

Register here!

Deel met anderen