Over NVS School Event Straling

NVS School Event Straling

De Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) heeft als hoofddoel de bevordering van de toepassing van verworven kennis en inzichten over stralingshygiëne in de praktijk. Stralingshygiëne (ook wel aangeduid als Stralingsbescherming of Health Physics) is een sterk interdisciplinair bètagericht vakgebied (a profession where sciences –physics, chemistry, biology– meet) met sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid (e.g. brede maatschappelijke discussie, kernenergie in Nederland, risicocommunicatie). Als gastheer van het 5de Europese IRPA congres organiseert de NVS een School Eve(neme)nt voor middelbare scholieren (4e klas VMBO-t, HAVO, VWO), dat plaatsvindt op woensdagmiddag 6 juni 2018 in het World Forum in Den Haag. De doelstelling is om hen kennis te laten maken met diverse aspecten van ioniserende en niet-ioniserende straling. Dit trachten we te bereiken d.m.v. het aanbieden van een interactieve uitleg over het onderwerp stralingsbescherming in combinatie met aansprekende praktijkvoorbeelden c.q. praktijkopstellingen. De inschrijving staat open voor middelbare scholieren, maar kan ook via de vakdocent Scheikunde verlopen.

Prijzen

Meer informatie en registratie:

Klik hier

Deel met anderen