Over The Analytical Challenge

The Analytical Challenge

Wil je zien wie er in Nederland bezig zijn met Analytische Chemie, en wat ze precies doen? Analytische chemici verrichten dag in dag uit de metingen die we gebruiken om ziektes te diagnosticeren, industriële processen goed te laten verlopen en Nederland een veilig land te maken. De verschillende manieren waarop de Analytische Chemie hieraan bijdraagt, laat de Sectie Analytische Chemie (SAC) zien op The Analytical Challenge op 3 november 2017 bij de Hogeschool Utrecht. Onze werkgroepen leggen uit hoe deze belangrijke uitdagingen vanuit verschillende oogpunten benaderd kunnen worden. Thema is ‘Metabolomics’, het meten van àlle kleine organische moleculen in een monster.

De TAC bestaat uit lezingen, verzorgd door verschillende werkgroepen van de SAC (en verwante verenigingen) die zich bezighouden met Metabolomics. Zo krijg je een compleet beeld van de uitdaging van de analytische chemie, van voorbewerking van complexe natuurlijke monsters tot verwerking van de grote datastromen tot bruikbare informatie.

De dag richt zich op alle chemici met interesse voor de analyse: HBO-student, laborant of wetenschapper. Buiten een inhoudelijk interessant en breed programma, biedt de TAC een plaats om nieuwe collega’s te ontmoeten en eens te spreken buiten het lab.

Geïnteresseerd? Vul dan dit formulier in om deelname aan (en lunch tijdens) deze uitdagende dag vast te leggen!

Deel met anderen